http://www.bibliotekapsp1.ecom.com.pl/

 

Biblioteka organizuje następujące  stałe imprezy i uroczystości:

* konkursy,
* program - "Cała Polska czyta dzieciom",
* Święto Biblioteki,
* kiermasz książek,
* pierwsze spotkanie uczniów klas I z biblioteką,
* pasowanie na czytelnika.


Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych

W tym roku szkolnym 2010/2011 obchody święta biblioteki miały charakter jubileuszowy ponieważ nasza szkoła obchodziła 65-lecie swego powstania. Święto połączone było z 100 rocznicą śmierci patronki szkoły Marii Konopnickiej. W związku z tak ważnymi wydarzeniami przebieg święta bibliotecznego przebiegał w tym charakterze.


Przygotowałam wystawę o naszej patronce w gablocie bibliotecznej i czytelni oraz wystawę jej utworów literackich także w czytelni. Ponadto dla wszystkich uczniów klas 1-3 opracowałam prezentację multimedialną o historii szkoły i życiu M. Konopnickiej w sposób przystępny dla tak młodych uczniów.


Prezentacja odbywała się w czytelni bibliotecznej z wykorzystaniem telewizora-monitora (nagroda akcji „Z książką na walizkach”).  Przedstawiała najważniejsze wydarzenia z bogatej historii szkoły i życia M. Konopnickiej wraz moim komentarzem. Spotkania w bibliotece dla ucz. i ich wychowawców oraz dyrekcji szkoły odbyły się na kilka dni przed finałem jubileuszu szkoły.


Ponadto w Centrum Kultury przygotowałam na jubileusz szkoły wystawę kronik szkoły, biblioteki, niektórych kół zainteresowań oraz gazetkę o Marii Konopnickiej. Pieczę nad wystawą kronik trzymały ucz. aktywu  bibliotecznego z kl. 6a – Bano Małgorzata, Pochmara Weronika, Sobina Natalia.


18 listopada 2010 r. odbyła się w sali widowiskowej MBP – CK uroczystość jubileuszu 65 urodzin szkoły połączona z obchodami 100 rocznicy śmierci patronki. Jubileusz przebiegał z wielkim rozmachem i bogatą oprawą. Przybyła spora liczba zaproszonych gości – władze miasta, sponsorzy, emerytowani i obecni pracownicy szkoły, absolwenci, delegacje poszczególnych klas. Gości powitała dyrektor Danuta Skrobacka. Natomiast wicedyrektor Ewa Krawczyk – Szarowicz przedstawiła zebranym bogatą historię szkoły. Uczniowie przygotowani przez  nauczycieli przedstawili program artystyczny, w którym pokazali obraz szkoły „Z przymrużeniem oka”. Inni uczniowie pracowali jako obsługa techniczna. W Święto Szkoły zaangażowana była również Rada Rodziców. Uroczystości towarzyszyła wystawa: trofeów sportowych (które zdobywali ucz. na przestrzeni lat), kronik szkolnych (w tym biblioteki i niektórych kół zainteresowań) – niejeden z gości odnalazł swoją fotografię, herbów i proporczyków miasta wykonanych przez naszych uczniów.


Dzień wcześniej program artystyczny (także  i wystawy)  z okazji Święta Szkoły został pokazany licznie zgromadzonym mieszkańcom miasta, z którymi szkoła ma ścisły kontakt. Było wesoło, kolorowo i radośnie.


Informacje o jubileuszu PSP Nr 1 w Boguszowie – Gorcach można przeczytać na stronach internetowych:

http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,7368

http://www.boguszow-gorce.pl/

 


 

KIERMASZ  KSIĄŻEK -  2010 r.

Biblioteka nawiązała 5 lat temu współpracę z Księgarnią - Hurtownią  „Tania Książka" w Tuliszkowie. W związku z tym w czytelni biblioteki raz w roku przeprowadzany jest kiermasz książek.

W tym roku na kiermasz książek  otrzymaliśmy kilkadziesiąt szt. woluminów do sprzedaży. Cieszył się on powodzeniem,  (podobnie jak w poprzednich latach), ponieważ zostały sprzedane prawie wszystkie książki. W zamian za przeprowadzony kiermasz biblioteka otrzymała od Księgarni - Hurtowni „Tania Książka" darowiznę w postaci kilku szt. książek.


W książki po atrakcyjnej cenie zaopatrzyli się: uczniowie i pracownicy naszej szkoły oraz zainteresowani rodzice. W sprawnym funkcjonowaniu kiermaszu pomagało 10 ucz. z koła bibliotecznego, a mianowicie:

·      z kl. 6a i 6c - Zelczak Karolina, Pochmara Weronika, Sobina Natalia,  Fiala Angelika oraz  Szatkowska Natalia, Kowalczyk Paulina, Niwińska Kinga, Bano Małgorzata, Obreda Patrycja, Grzyb Wioletta.

Kiermasz odbywał się od 25 listopada 2010 r. do 3 grudnia 2010 roku. Fotki z kiermaszu do obejrzenia w naszej galerii. 

 

Pierwsze spotkanie ucz. klas I z biblioteką szkolną.

 

Już tradycyjnie uczniowie klas pierwszych na kilka dni przed pasowaniem na czytelnika przychodzą do biblioteki szkolnej na pierwsze spotkanie z nią.

 

13 maja 2011 r. odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy: 1a, 1b.  Pierwszoklasiści zapoznali się z pomieszczeniami biblioteki – wypożyczalnią i czytelnią, oraz jej zbiorami. Dowiedzieli się jakie są dni  i godziny pracy biblioteki szkolnej, poznali jej regulamin. Uczyli się właściwego obchodzenia z książkami i zachowania w bibliotece. Dzieci poznały sposoby wypełniania obowiązków czytelnika, niektóre dokumenty biblioteczne. Natomiast uczniowie pochwalili się swoją wiedzą o książkach, rodzajach bibliotek, wskazali różnice między biblioteką a księgarnią.

Na zakończenie spotkania przyszli czytelnicy zostali zaproszeni na uroczystość pasowania. 

 

Pasowanie na czytelnika - 18 maja 2011 r.

 

Pod koniec drugiego semestru do grona czytelników przyjęliśmy uczniów klasy 1a i 1b. Pasowanie ucz. na czytelnika połączone było z wypożyczeniem pierwszej ksiązki. Jest to bardzo uroczysty dzień w życiu pierwszoklasistów, a także biblioteki szkolnej. Dzieci z klas I i ich wychowawcy otrzymują zaproszenie na uroczystość pasowania. Cały program trwa przeważnie ok. 1 godziny.


Uroczystość „Pasowania na czytelnika” odbyła się w auli szkolnej w dniu 18 maja 2011r. z udziałem 54 uczniów klas pierwszych ich wychowawców i dyrekcji szkoły.


Bieżący rok szkolny był rokiem jubileuszowym ponieważ nasza szkoła obchodziła 65-lecie swego powstania. Święto to było połączone z 100. rocznicą śmierci patronki naszej szkoły – Marii Konopnickiej (jest nią prawie od 45 lat). W związku z tak ważnymi wydarzeniami przebieg pasowania na czytelnika był w tym charakterze.


Uczniowie zostali zapoznani z sylwetką naszej patronki i zobaczyli dwie inscenizacje jej znanych wierszy – „Muchy samochwały”, „Stefek Burczymucha”. Podczas tej uroczystości uczniowie zapoznali się: z zasadami zachowania się w bibliotece, wysłuchali próśb książek (w jaki sposób o nie dbać i jak je szanować). Przed ślubowaniem pierwszoklasiści pozytywnie zdali „egzamin” na czytelnika. Potem złożyli uroczyste przyrzeczenie. Na pamiątkę pasowania czytelnicy otrzymali z rąk pani dyrektor szkoły Danuty Skrobackiej dyplom wraz z przyrzeczeniem, (które przypominać im będzie zasady dobrego czytelnika) oraz zakładki do książek.


Ważną rolę w tej uroczystości spełnili uczniowie aktywu bibliotecznego, którzy poprowadzili całą uroczystość, występowali w scenkach, pomagali przy dekorowaniu auli, przygotowali stroje i rekwizyty, itp. Program poprowadzili ucz. kl. 6a – bano Małgorzata, Goszczyńska Patrycja, Kowalczyk Paulina, Pochmara Weronika, Sobina Natalia, Sułek Patryk.


 


 

 

Kronika biblioteki

 

Została założona w roku szkolnym 2003/2004 i prowadzona jest w formie portfolio. Pełni funkcję informacyjną i jest dokumentem potwierdzającym pracę biblioteki. Odzwierciedla również działalność szkoły (rejestr wydarzeń), utrwala elementy tradycji biblioteki, ukazuje jej rezultaty dydaktyczno-wychowawcze.


Na jej łamach są opisywane uroczystości, konkursy, wystawy, itp. - czyli najważniejsze wydarzenia z życia naszej biblioteki szkolnej. umieszczane są w niej zdjęcia, dyplomy, podziękowania, zaproszenia, wykresy stanu czytelnictwa, listy najlepszych czytelników, wycinki prasowe dotyczące biblioteki.


Nakreśla obraz życia biblioteki i aktywu bibliotecznego na tle wydarzeń szkolnych i środowiska. Wdraża do obserwowania i oceniania wszelkich przejawów życia biblioteki. 


"Cała Polska czyta dzieciom"

Akcja głośnego czytania jest u nas realizowana od 2003 r. z grupą świetlicową naszej szkoły.

Cele akcji to:

 

 

  1. popularyzacja literatury pięknej dla dzieci,
  2. sympatyczny kontakt z książką,
  3. wartościowe spędzanie czasu,
  4. wyrabianie nawyków czytelniczych,
  5. zainteresowanie zbiorami biblioteki,
  6. wspieranie uczniów w ich rozwoju języka i wyobraźni.


Spotkania odbywają się raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb. Uczniowie słuchają czytanego tekstu, fragmentu książki przez 15 minut. Po powrocie do świetlicy malują, rysują ilustracje do wysłuchanych książek, które potem są eksponowane w świetlicy lub w bibliotece.
Akcja czytania okazjonalnie jest prowadzona też w różnych klasach, uczniom przebywającym w czytelni. Ponadto uczniowie rozmawiają o wydarzeniach i treści usłyszanego fragmentu książki.

 


 

"Z książką na walizkach"

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie - Gorcach została wytypowana do przeprowadzenia tegorocznego finału akcji    „Z książką na walizkach"  promującej czytelnictwo, książki i biblioteki. Z związku z tym naszą szkołę poproszono o współuczestnictwo w tworzeniu tego przedsięwzięcia.  2 czerwca 2009 r. na „małym ryneczku" odbyła się ta impreza, na której gościli znani twórcy książek dla dzieci i młodzieży oraz ilustratorzy: Wanda Chotomska, Agnieszka Frączek, Roksana Jędrzejewska - Wróbel, Barbara Kosmowska, Joanna Olech, Paweł Beręsewicz, Marcin Brykczyński, Joanna Zagner - Kołat.

Rozpoczęła się ona Paradą Czytelniczą - czyli przemarszem uczniów naszej szkoły (klasy I - VI) wraz z ich wychowawcami i pozostałymi n - lami ulicami miasta do rynku. W trakcie trwania imprezy były stoiska autorów i ilustratorów, z którymi można było porozmawiać, otrzymać autograf czy też wpis do książki. Inną atrakcją była możliwość zakupu ciekawych pozycji książkowych większości obecnych autorów na kiermaszu książek. Dodatkowo akcję czytelniczą umilały występy zespołu „Kita and Mika" z piosenką przewodnią  „Z książką na  walizkach".

Odbyły się konkursowe inscenizacje promujące książki, przygotowane przez boguszowskie placówki oświatowe - między innymi i przez naszą szkolną bibliotekę. Jury w składzie: Violetta Kasiborska, Katarzyna Hull, Joanna Niwińska, Małgorzata Szatkowska - po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznało naszej szkole 1 miejsce i nagrodę 1000 zł ufundowaną przez Burmistrza Waldemara Kujawę, który osobiście wręczył czek na tę kwotę.